W związku z wyczerpaniem zaplanowanego budżetu projektu „Ciągły rozwój- kluczem do sukcesu”, Operator wstrzymuje z dniem 08.10.2018 r. przyjmowanie nowych formularzy zgłoszeniowych oraz zaświadczeń o zakwalifikowaniu na szkolenie.

 

Projekt „Ciągły rozwój- kluczem do sukcesu” skierowany jest osób dorosłych tj. w wieku 18 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

 • Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie i/lub wiek powyżej 50 roku życia (50+).
 • Są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności.
 • Nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • Na terenie regionu operacyjnego powiat kętrzyński i węgorzewski:
  • uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC, lub
  • realizują wybrany do dofinansowania kurs oraz uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu będą prowadzone następujące rodzaje wsparcia, które mogą być dofinansowane:

 • Szkolenia językowe (j. angielski, niemiecki, francuski) prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. określonego poziomu biegłości językowej (zg. Z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zweryfikowanych w ramach egzaminu i potwierdzonych certyfikatem.
 • Szkolenia ICT i z zarządzania projektami prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu lub prowadzące do nabycia kompetencji tj. zakończone obowiązkowym egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

Szkolenia objęte wsparciem będą odbywały się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Warunkiem jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 11,5% kosztu całkowitego.
Uczestnikom projektu również przysługiwać będzie wsparcie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz dofinansowanie do egzaminów poprawkowych.
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe będą udostępnione na początku maja 2017 r.

Kontakt:

Biuro projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH, ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn
mail: biuro.cr-kds@wmzpp.org

Punkt Kontaktowy w powiecie kętrzyńskim znajduje się pod adresem
11-400 Kętrzyn, ul. Daszyńskiego 31
Wtorek, Czwartek, Piątek: 8:00 – 16:00,
Poniedziałek, Środa: 11:00 – 19:00

Punkt Kontaktowy w powiecie węgorzewskim znajduje się pod adresem
11-600 Węgorzewo, Plac Wolności 7
Poniedziałek, Środa, Piątek: 8:00 – 16:00,
Wtorek, Czwartek: 11:00 – 19:00

Infolinia dotycząca projektu:
516 009 051        516 009 038

W dniach 10.08-20.08.2018 (włącznie) Punkt kontaktowy w Kętrzynie będzie nieczynny, w pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy (katarzyna.piatkiewicz@akademiamddp.pl) lub telefoniczny z punktem kontaktowym projektu w Węgorzewie (tel. 789 446 762) lub Biurem Projektu w Olsztynie (tel 517 467 480).

Dokumenty:

 1. Regulamin projektu (ważny od 06.09.2017), Regulamin projektu (dla umów zawartych przed 01.07.2017)
 2. Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy
 3. Zał. 2. Wzór zaświadczenia o zakwalifikowaniu na szkolenie
 4. Zał. 3. Wzór Umowy kształcenia
 5. Zał. 4. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
 6. Zał. 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (aktualizacja: 25.05.2018)
 7. Zał. 6. Oświadczenie podmiotu dokonującego wpłaty wkładu własnego Uczestnika projektu
 8. Zał. 7. Zestawienie standardu i cen rynkowych
 9. Zał. 8. Zaświadczenie od Realizatora szkolenia o ukończeniu szkolenia
 10. Zał. 9. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych
 11. Zał. 10. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu na egzamin
 12. Zał. 11. Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
 13. Zał. 12. Wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia
 14. Zał. 13. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu-egzaminu poprawkowego.pdf
 15. Zał. 14. Potwierdzenie odbioru podręcznika
 16. Zał. 15. Zaświadczenie o wyniku egzaminu
 17. Zał. 16. Wniosek o sfinansowanie kosztów podręcznika
 18. Oświadczenie o niepełnosprawności

Aktualne szkolenia:

Rodzaj wsparcia Nazwa szkolenia Termin Miejsce szkolenia
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 05.06.2017 17.00-22.00
06.06.2017 17.00-22.00
Świetlica Wiejska w Ołowniku,
11-606 Ołownik
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 06.06.2017 16.00-21.00
07.06.2017 16.00-21.00
Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu,
ul.Wolności 4
11-610 Pozezdrze
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 08.06.2017 17.00-22.00
09.06.2017 17.00-22.00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie,
ul. H. Sienkiewicza 10, 11-600 Węgorzewo
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 10.06.2017 16.00-21.00
11.06.2017 16.00-21.00
Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Perłach,
Perły 5A, 11- 600 Węgorzewo
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 17.06.2017 16.00-21.00
18.06.2017 16.00-21.00
Świetlica wiejska w Węgielsztynie,
Węgielsztyn 45, 11-600 Węgielsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 19.06.2017 16.00-21.00
20.06.2017 16.00-21.00
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Budry,
Al. Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 22.06.2017 17.00-22.00
23.06.2017 17.00-22.00
Świetlica wiejska w Radziejach,
Węgorzewska 17, 11-600 Radzieje
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 21.07.2017 15:00-20:00
22.07.2017 09:00 – 17:30
23.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, ul. Jana Pawła II 2/3
11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie AgilePM Foundation 28.07.2017 15:00-20:00
29.07.2017 09:00 – 17:30
30.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, ul. Jana Pawła II 2/3
11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 26.08.2017 08.30-15.00 27.08.2017 08.30-16.00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
Ul. Plac Słowiański 1A
11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami ISO 9001 Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny 11.10.2017 08.00-15.00 12.10.2017 08.00-15.00 13.10.2017 08.00-15.00 Urząd Gminy w Reszlu, Rynek 24, 11-440 Reszel
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami AgilePM Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 20.10.2017 15.00-20.00 21.10.2017 9.00-17.00 22.10.2017 9.00-14.30 15.00-16.30 – egzamin Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Matematyki i Informatyki ul. Słoneczna 54
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 02.11.2017 08.00-15.00, 03.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica, Orła Białego 5, 11-100 Lidzbark Warmiński
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 09.11.2017 08.00-15.00, 10.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 13.11.2017 08.00-15.00, 14.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 16.11.2017 08.00-15.00, 17.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Powstańców Warszawy 2, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 27.11.2017 08.00-15.00, 28.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Powstańców Warszawy 2, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 29.11.2017 08.00-15.00, 30.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Powstańców Warszawy 2, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w branży szkoleniowej: Prince2 Foundation 10.11.2017 15:00-20:00,
11.11.2017 09:00-17:30, 12.11.2017 09:00- 14:30, 15:00-16:30 egzamin
Hotel Tajty, Wilkasy k/Giżycka
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w pomocy społecznej 18.11.2017 od 9.00 do 17.45, 19.11.2017 od 9.00 do 17.45, 02.12.2017 od 9.00 do 17.45, 03.12.2017 od 9.00 do 17.45 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, wydział zamiejscowy w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, 14-100 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Kreowanie, planowanie i zarządzanie projektem społecznym dla mieszkańców 30.11.2017, 01.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017 Reszel 11-440, ul. Krasickiego 11
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 04.12.2017 08.00-15.00, 05.12.2017 08.00-15.00 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 04.12.2017 08.00-15.00, 05.12.2017 08.00-15.00 ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 2, 11-400 Karolewo
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 06.12.2017 08.00-15.00, 07.12.2017 08.00-15.00 ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 2, 11-400 Karolewo
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL WEBEDITING- Tworzenie stron www 18.12.2017 8.00-15.00,
19.12.2017 8.00-15.00,
20.12.2017 8.00-14.00
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 20.12.2017 08.00-15.00, 21.12.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Kreowanie, planowanie i zarządzanie projektem społecznym dla mieszkańców 12-13.01.2017, 19-20.01.2017 Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kościuszki 12, 11-430 Korsze
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL WEBEDITING- Tworzenie stron www 17.01.2017 8.00-15.00,
18.01.2017 8.00-15.00,
19.01.2017 8.00-14.0
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Kreowanie, planowanie i zarządzanie projektem społecznym dla mieszkańców 12 – 13 lutego 2018 roku 9.00 – 16.20
26 – 27 lutego 2018 roku 9.00 – 16.20
Miejska Biblioteka Publiczna; ul. Kolejowa 2; 11-440 Reszel
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Kreowanie, planowanie i zarządzanie projektem społecznym dla mieszkańców 15.02.2018 14.00 – 21.00
16.02.2018 14.00 – 21.00
01.03.2018 14.00 – 21.00
02.03.2018 14.00 – 21.00
ul. Poznańska 19a, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie CAD 2D 26.02.2018 8:00 – 15:00
27.02.2018 8:00 – 15:00
28.02.2018 8:00 – 14:00
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 22.03.2018 8:00 – 15:00
23.03.2018 8:00 – 15:00
ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 2, 11-400 Karolewo
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Skuteczne zarządzanie projektami w biznesie: PRINCE2 Fundation i AgilePM Foundation 17.03.2018 8.00-16.00
18.03.2018 8.00-16.00
21.04.2018 8.00-16.00
22.04.2018 8.00-16.00
ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT Bezpieczne surfowanie w Internecie – bezpieczeństwo osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Internecie 26.03.2018  8.00 – 14.55
27.03.2018  8.00 – 14.55
28.03.2018  8.00 – 14.55
29.03.2018  8.00 – 14.55
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Budowlana 5, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT Szkolenie ECDL S10 Podstawy Programowania 26.03.2018 8.00 – 15.00
27.03.2018 8.00 – 15.00
28.03.2018 8.00 – 14.00
ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 2, 11-400 Karolewo
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w pomocy społecznej 09.04.2018 – 20.04.2018 Harmonogram szkoleń Hotel Ognisty Ptak, ul Sztynorcka 6, 11-600 Ogonki
Szkolenie z zakresu ICT Bezpieczne surfowanie w Internecie – bezpieczeństwo osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Internecie 03.04.2018  8.00 – 14.55
04.04.2018  8.00 – 14.55
05.04.2018  8.00 – 14.55
06.04.2018  8.00 – 14.55
ul. Klonowa 28, 11-400 Kętrzyn, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Szkolenie językowe Język Angielski na poziomie A1 26.04.2018 – 21.08.2018
Harmonogram szkoleń Gr. I
Harmonogram szkoleń Gr. II
Aktualizacja #1 harmonogramu szkoleń Gr. I
Aktualizacja #2 harmonogramu szkoleń Gr. I
Aktualizacja #3 harmonogramu szkoleń Gr. I
Aktualizacja #4 harmonogramu szkoleń Gr. I
Aktualizacja #5 harmonogramu szkoleń Gr. I
Aktualizacja #1 harmonogramu szkoleń Gr. II
Aktualizacja #2 harmonogramu szkoleń Gr. II
Aktualizacja #3 harmonogramu szkoleń Gr. II
Aktualizacja #4 harmonogramu szkoleń Gr. II
Świetlica Wiejska, Biedaszki Małe 3A, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT Współpraca Online – szkolenie dla seniorów 28.05.2018 08.00 – 14.00
29.05.2018 08.00 – 14.00
30.05.2018 08.00 – 14.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Adama Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT Współpraca Online – szkolenie dla seniorów 14.06.2018 08.00 – 14.00
15.06.2018 08.00 – 14.00
16.06.2018 08.00 – 12.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Adama Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami dla początkujących (i nie tylko) 7.09.2018 10:00 – 18:00
8.09.2018 9:00 – 18:00
9.09.2018 9:00 – 17:00
Hotel KOCH, ul. Sportowa 3, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 12-09-2018, godz. 08:00-15:00,
13-09-2018, godz. 08:00-15:00
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 18-09-2018, godz. 08:00-15:00,
19-09-2018, godz. 08:00-15:00
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Rola Nowoczesnych Metod Rozwiązywania Konfliktów w Zarządzaniu Projektami 20-09-2018 r. godz. 10:00-16:00
21-09-2018 r. godz. 10:00-16:00
DPS Kętrzyn
Wileńska 16, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Rola Nowoczesnych Metod Rozwiązywania Konfliktów w Zarządzaniu Projektami 27-09-2018 r, godz. 10:00-16:00
28-09-2018 r, godz. 10:00-16:00
DPS Kętrzyn ul. Wileńska 16, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym 11-10-2018 r. , godz.08:00-15:00
12-10-2018 r. , godz.08:00-15:00
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
Szkolenie z zakresu ICT „Szkolenie komputerowe ICT” 24.11.2018 – 25.11.2018 Harmonogram szkoleń Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna
ul. Powstańców Warszawy 5
11-400 Kętrzyn

logoue